Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

XV Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej

Zaproszenie

W tym roku  już po raz XV nasze Liceum organizuje Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej. Festiwal, jak co roku odbywa się w związku z obchodami Święta Odzyskania przez Polskę  Niepodległości. Z tej okazji serdecznie zapraszamysolistów oraz zespoły z łódzkich szkółdo wzięcia udziału w Festiwalu, który odbędzie się:03.11.2022 r.  w II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (przesłuchania);10.11. 2022 r.  w Łódzkim Domu Kultury (finał).

REGULAMIN

  1. Organizator:Organizatorem XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej zwanego dalej Festiwalem, jest II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, zwane dalej Organizatorem. Współorganizatorem Festiwalu jest Łódzki Dom Kultury.2. Czas i miejsce:a. Festiwal jest imprezą cykliczną odbywającą się w ramach rocznicowych uroczystości Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości;b. w roku bieżącym Festiwal odbędzie się 3 listopada (przesłuchania konkursowe
    w II LO w Łodzi) i 10 listopada (finał w Łódzkim Domu Kultury).3 Cele i zadania:a. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej, jak również ukazujących piękno naszej Ojczyzny, zwyczaje i tradycje;b. kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży;c. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji niepodległościowej;d.poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego w wykonywaniu pieśni narodowych i patriotycznych.4. Założenia programowe:a. Część konkursowa Festiwalu zostanie przeprowadzona w czterech kategoriach:1. soliści – klasy 7-8 szkoły podstawowej;2. soliści – szkoły ponadpodstawowe;3. zespoły – klasy 7 - 8 szkoły podstawowej (maksymalnie trzy osoby);4. zespoły – szkoły ponadpodstawowe (maksymalnie trzy osoby);b. uczestnicy Festiwalu wykonują JEDEN utwór.c. Repertuar:1. utwory tradycyjne, historyczne;2. utwory nowe, w tym również autorskie;3. utwory znane, z nową, własną interpretacją.5. Główne kryteria oceny:a. dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu;b. wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika;
    c. muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja);d. interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka i ogólny wyraz artystyczny).6. Przebieg festiwalu:a. uczestnicy wykonują jeden wybrany utwór. Całkowity czas występu nie może przekroczyć5 minut. Obowiązuje wykonanie tekstów z pamięci;b. przesłuchania festiwalowe są dwuetapowe i publiczne.I etap – eliminacje odbędą się w budynku II LO im. G. Narutowicza w Łodzi, ul. Nowa 11/13 dnia 3 listopada 2022 r. Podczas eliminacji zostaną wyłonieni finaliści którzy przejdą do etapu II. II etap - Przesłuchania konkursowe zespołów i solistów wyłonionych w I etapie odbędą się podczas finału XV Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się  10 listopada 2022 r.  w Łódzkim Domu Kultury ul. R. Traugutta 18.7. Jury:Wykonawców będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.8. Postanowienia końcowe:a. organizator Festiwalu zapewnia nagłośnienie;b. zgłoszenie należy przesłać do 28 października 2022r. pocztą email lub telefonicznie;c. uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

Instrukcja projektu

  1. Każdy solista bądź zespół wybiera jedną polską pieśń patriotyczną;
  2. Przygotowuje wykonanie wybranej pieśni ( podkład instrumentalny, podkład muzyczny na nośniku CD lub pendrive);
  3. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Koordynatorzy Festiwalu do których należy kierować zgłoszenia: Dariusz Chodyniecki, Anna Strembska, Katarzyna Kiełek.lub telefonicznie: 42 674 19 99- II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Nowa11/13 90-031 Łódź