Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarium szkoły

 

1904  Józef Radwański został właścicielem szkoły przy ul. Cegielnianej 11.

1 X 1906r.   Placówka została przekształcona w czteroklasowe Prywatne Progimnazjum   Męskie Filologiczne, pierwszą w Łodzi szkołę średnią z polskim językiem wykładowym.

27 XI 1917 r. Szkoła została przekształcona w pełne ośmioletnie gimnazjum.

1 III 1918r. Odszedł dotychczasowy właściciel szkoły, Józef Radwański. Nowym właścicielem szkoły został  nauczyciel matematyki, Kazimierz Tomaszewski.

Szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowe Gimnazjum im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza.

1 IX 1933r.  Przeniesiono szkołę do nowego budynku przy ul. Targowej 63.

1939 -1945r. Okupacyjna przerwa w działalności szkoły.

1 II 1945r.  Wznowiono działalność II Liceum Ogólnokształcącego im Gabriela Narutowicza.

Dyrektorem został Norbert Filutowicz, przedwojenny nauczyciel szkoły. 

1948 r. Pierwsza matura po II wojnie światowej.

1 IX 1956r. Ministerstwo Oświaty przekształciło szkołę z męskiej w koedukacyjną. 

11 IV 1964 r. Odbył się pierwszy powojenny Zjazd Absolwentów i Wychowanków, który ufundował sztandar szkoły, portret Patrona szkoły i tablicę pamiątkową poświęconą „Pamięci profesorów i wychowanków poległych w czasie wojny i okupacji”.

1 IX 1965r.  Szkoła została przeniesiona do nowego budynku „tysiąclatki” przy ulicy Nowej 11/13.

14 XII 1972r.  Wmurowano tablicę pamiątkową z okazji 50 rocznicy śmierci Patrona Szkoły Gabriela Narutowicza.

17 IX 1974 r. Minister Oświaty i Wychowania odznaczył szkołę Medalem Pamiątkowym Komisji Edukacji Narodowej. 

18 IV 1980 r. Odbył się II Zjazd Absolwentów i Wychowanków szkoły z okazji 75 rocznicy jej powstania.W trakcie zjazdu szkoła została wyróżniona Honorową Odznaką Miasta Łodzi.

5 V 1984 r. Odbył się Zjazd Absolwentów połączony z  odsłonięciem Pomnika Patrona Szkoły Gabriela Narutowicza. 

1 IX 1984 r.  Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Sadłocha.

1 VI 1995 r. Odbył się IV zjazd Absolwentów i Wychowanków II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza.

1 XII 1996 r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Dariusz Jędrasiak.

15 V 1998 r.  Odbył się Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 50-lecia matury-rocznik 1948.

12 VI 1999 r.  Odbył się Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 95 rocznicy jej powstania.

1 IX 2003 r. Po raz pierwszy przyjęci zostali uczniowie trzyletniego liceum.

V 2004 r. Po raz ostatni zdają maturę absolwenci czteroletniego liceum.

4.VI.2004r. - odbył się Zjazd Absolwentów oraz Uroczyste Obchody 100-lecia istnienia Szkoły.

II LIceum otrzymało z tej okazji osobiste Błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II.

V 2005 r. Po raz pierwszy zdają maturę w nowej formule absolwenci trzyletniego liceum.

I 2006 r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Bielecka.

30.01.2007r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Dariusz Jędrasiak

1 IX 2007 r. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Ochocka.

17 X 2009 r. Odbył się Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoly z okazji 105-lecia jej powstania.

2011 r. Zawarcie umowy patronackiej z Instytutem Historii Uniwerytetu Łódkiego.

VIII 2012 r. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły mgr Jadwidze Ochockiej.

2012 r. Pierwszy rocznik uczniów rozpoczyna naukę w szkole wprowadzającej zreformowaną podstawę programową kształcenia ogólnego.

2012 r. Uroczyste wmurowanie tablicy pamiątkowej w 90-tą rocznicę śmierci Prezydenta Gabriela Narutowicza.

XII 2013 r. Odsłonięcie tablicy - Kamienia Pamięci - poświęconej Absolwentowi Szkoły / rocznik 1931 / mjr Eugeniuszowi G.Kaszyńskiemu ps "Nurt".

III 2014 r. Zawarcie umowy patronackiej z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwerytetu Łódzkiego.

2014  r. 20 rocznica wprowadzenia w szkole nauczania języka japońskiego.

V 2014 r. Ostatni rocznik uczniów zdaje maturę według starych zasad egzaminu

VI 2014 r. Szkoła otrzymuje Medal Serce-Dziecku nadany przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka.

VI 2014 r. Zjazd Absolwentów z okazji 110-lecia istnienia Szkoły, nad którym Patronat Honorowy objął Wojewoda Łódzki.

  1. 2015  Po raz pierwszy odbywa się egzamin maturalny w zmienionej formule.

     2016  Realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego „Zapach Oskara” we     współpracy ze szkołą z Kutiny /Chorwacja/ - w ramach programu Erasmus+

 2017 Rozpoczęcie współpracy ze szkołą Senri & Osaka International Schools /Japonia/

 2017 Dyrektorem II Liceum pozostaje Jadwiga Ochocka

2018  Wymiana partnerska uczniów II LO – wyjazd do Osaki /Japonia/

2018  Realizacja projektu „100 – letnie Szkoły na 100-lecie Niepodległej…”, ustawienie obelisku pamiątkowego  przed szkołą i wmurowanie kapsuły czasu.

IX 2019 Rozpoczynają naukę uczniowie, którzy ukończyli 8- letnią szkołę podstawową, reforma systemu edukacji

XI 2019 Drugi wyjazd uczniów II LO do Osaki – kontynuacja kontaktów międzynarodowych

 III 2020  Zamknięcie szkół z powodu pandemii

IV 2020 Po raz pierwszy w  historii  zakończenie nauki w klasach trzecich odbyło się on-line

  IX 2020 Po raz pierwszy w historii II Liceum, w związku z pandemią Sars Covid19 , wprowadzone zostaje nauczanie on-line 

 XI 2020 Po raz pierwszy w historii odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej on-line